Αρχείο ετικετών

Ο ιστότοπος υλοποιήθηκε με open source λογισμικό, σε HTML5 / CSS3 και ακολουθεί τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0 | Όροι χρήσης | Sitemap |

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων του «Πόθεν Έσχες»

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία που εισήχθη στο ν/σ «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» περί παράτασης των Δηλώσεων Πόθεν έσχες.

Ειδικότερα, παρατάθηκε μέχρι και τις 31.3.2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικών (με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020) και ετήσιων για το έτος 2020 (χρήση 2019).

Επίσης, εφιστάται η προσοχή στο εξής: Με την δημοσίευση του νόμου 4760/11-12-2020 προβλέπεται ότι: «Οι υπόχρεοι που είχαν υποβάλει έως τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), ήτοι τις 30.10.2018, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)».

Κατά συνέπεια, μέχρι και την 10-3-2021, οι υπόχρεοι υποβολής των Δηλώσεων Πόθεν Έσχες έχουν την δυνατότητα να επανυποβάλουν, χωρίς την καταβολή παραβόλου, τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης ετών 2016 και 2017 και αρχικές έτους 2018 που είχαν υποβληθεί μέχρι 30.10.2018 και δεν υποβλήθηκαν εκ νέου.

Μετά την έκδοση του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αναπροσαρμόστηκε στις διατάξεις αυτού και ξεκίνησε να λειτουργεί εκ νέου εντός του 2019. Οι δηλώσεις (αρχικές και ετήσιες) των ετών 2016, 2017 και 2018, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως και την 30.10.2018, ημεροχρονολογία δημοσίευσης του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), μεταφορτώθηκαν στο νέο σύστημα, ενώ οι υπόχρεοι όφειλαν να τις υποβάλλουν εκ νέου, επιβεβαιώνοντας ή και τροποποιώντας τα σχετικά στοιχεία. Μεγάλος αριθμός υπόχρεων, είτε λόγω αρχικών τεχνικών δυσκολιών του συστήματος κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των στοιχείων, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και μη εξοικείωσης με το περιβάλλον της νέας πλατφόρμας, δεν οριστικοποίησε εκ νέου τις δηλώσεις που είχε ήδη υποβάλλει, ως όφειλε, τα προαναφερόμενα έτη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Με τον τρόπο αυτό και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρέχεται διευκόλυνση στους υπόχρεους, οι οποίοι, καίτοι εκπλήρωσαν επί της αρχής την υποχρέωσή τους, που συνίσταται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα που όριζε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, λόγω της μη εκ νέου επιβεβαίωσης αυτής εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.

Προκειμένου να υποβάλουν τις Δηλώσεις αυτές,

Μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας. Αγωνιζόμαστε για ίσα δικαιώματα στην εργασία, στην κοινωνία, στη ζωή

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήραςΗ βία κατά των γυναικών, βία σωματική, σεξουαλική, εργασιακή, ψυχολογική και οικονομική, ως παγκόσμιο φαινόμενο με επώδυνες προεκτάσεις για όσες και όσους την υφίστανται, για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπη με ένα παγκόσμιας δυναμικής κινήματος τερματισμού της ατιμωρησίας και της σιωπής.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά: σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μία στις τρεις γυναίκες θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή της τη βία του συντρόφου της, ενώ μία στις πέντε θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Κι ακόμα, η συνεχιζόμενη πανδημία, ως υγειονομική αλλά και οικονομική και κοινωνική κρίση, έχει δημιουργήσει ένα χρόνο τώρα, ένα πρωτόγνωρο ασφυκτικό περιβάλλον που ευνοεί τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και πολλαπλασιάζει τις κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον των γυναικών.

Στον κυκεώνα όλων αυτών, οι καταγγελίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως με τον πιο συνταρακτικό και αποκαλυπτικό τρόπο σε σχέση με τη σεξουαλική βία που δέχονται οι γυναίκες και στη χώρα μας, κάνουν πιο επιτακτικό, πιο επιβεβλημένο από ποτέ τον αγώνα για την ισότητα των φύλων, τον τερματισμό της έμφυλης βίας, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της γυναίκας, καταργώντας κάθε είδους διάκριση, ανισότητα και εκμετάλλευση.

Οι γυναίκες εξάλλου ως η πλέον πληττόμενη ομάδα του πληθυσμού, από την ανεργία, καταγράφοντας μεγάλα ποσοστά, από την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, παραμένουν ευάλωτες σε διακρίσεις στο χώρο της εργασίας, και καταγράφονται ως τα πρώτα θύματα σε άτυπες μορφές απασχόλησης, στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, χαμηλές αμοιβές και συντάξεις. Και βέβαια οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η μαύρη εργασία, η υπονόμευση των ΣΣΕ είναι βασικές παράμετροι στην κλιμάκωση όχι μόνο των εργασιακών ανισοτήτων αλλά και των σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας, με μόλις το 6% να το καταγγέλλει.

Στη βάση αυτή, η ΕΣΠΗΤ συντασσόμενη με τη Διεθνή Ευρωπαϊκή και Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ-EFJ) και το Συμβούλιο Ισότητας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Gender Council) τονίζει ότι οι γυναίκες και ειδικότερα οι γυναίκες δημοσιογράφοι έχουν πληγεί ακόμα πιο σκληρά από τα δεδομένα της συνεχιζόμενης πανδημίας. Οι συνθήκες εργασίας επιδεινώθηκαν, λόγω της εκτεταμένης χρήσης τηλεργασίας, των περικοπών ωραρίου εργασίας και μισθών, αλλά και του άγχους που υφίστανται προκειμένου να ισορροπήσουν την εργασία με τις υποχρεώσεις της οικογενειακής ζωής. Κοινό αίτημα που θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις είναι η ισότητα να εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα και στην μετα – Covid εποχή, στηρίζοντας την επικύρωση της Σύμβασης 190 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ υπογραμμίζει ότι η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας απαιτεί μία πολιτική και κοινωνική αλυσίδα συντονισμού. Απαιτεί τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Προϋποθέτει δράσεις στην οικογένεια, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, στα σωματεία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποτελεσματική αντιμετώπιση της «κουλτούρας» κάθε μορφής βίας, που θίγει την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ενόψει της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας στις 8 Μάρτη, η ΕΣΠΗΤ καλεί σε επαγρύπνηση και δράση. Το αίτημα για μηδενική αποδοχή και ανοχή κάθε είδους βίας είναι πάγιο και αδιαπραγμάτευτο. Παλεύουμε για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας, την ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας φύλου, την άρση των στερεοτύπων, την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους και όλες.

Συντονιζόμαστε με το διεθνές κίνημα που οργανώνει απεργιακή κινητοποίηση τη Δευτέρα 8 Μάρτη 2021 καλώντας σε στάση εργασίας 12μ.μ.-3μμ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο την ίδια ημέρα και ώρα 13.00 στην Αθήνα (πλατεία Κλαυθμώνος), πάντα με πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων περιοριστικών υγειονομικών μέτρων και όρων.

Δικαίωση των συναδέλφων σε ΔΟΛ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και MEGA

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, χαιρετίζουν την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία ρύθμισης της εκκρεμότητας που αφορά τους μισθούς και τις αποζημιώσεις των συναδέλφων μας σε επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε ειδική διαχείριση όπως ο ΔΟΛ, η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και το MEGA.

Η νομοθετική ρύθμιση που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και ψηφίστηκε από τη Βουλή την προηγούμενη Πέμπτη, έτυχε της αποδοχής της κυβέρνησης και ευρείας διακομματικής υποστήριξης, αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας των Ενώσεων του κλάδου και των εκπροσώπων των εργαζομένων ώστε να πάψει η ταλαιπωρία των απλήρωτων συναδέλφων στα μέσα ενημέρωσης που έχουν τεθεί σε ειδική διαχείριση.

Μετά την τελευταία θετική εξέλιξη καλούμε τον ειδικό διαχειριστή των ανωτέρω μέσων ενημέρωσης να συμμορφωθεί, τόσο με τις έως σήμερα εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, όσο και με την νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ώστε οι συνάδελφοι μας να λάβουν σύντομα ό,τι τους οφείλεται και να αποφευχθεί περαιτέρω άσκοπη ταλαιπωρία τους.

Tα Δ.Σ. των Ενώσεων:
• τονίζουν για άλλη μια φορά ότι το δικαίωμα των εργαζομένων για τη διεκδίκηση των αυτονόητων αιτημάτων τους στο ακέραιο, είναι βασικό, θεμελιώδες και αναφαίρετο
• στέκονται αλληλέγγυα στο πλευρό συναδέλφων μας. μέχρι την καθ’ ολοκληρία απόδοση των οφειλόμενων δεδουλευμένων και όλων των νόμιμων αποζημιώσεων

Τα Δ.Σ των Ενώσεων
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλαωρίτου 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002-2009

Αρχείο ανακοινώσεων
2002-2009 από τον παλαιό ιστότοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστότοπου

Follow