Αρχείο ετικετών

Ο ιστότοπος υλοποιήθηκε με open source λογισμικό, σε HTML5 / CSS3 και ακολουθεί τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0 | Όροι χρήσης | Sitemap |

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid 19, και με αίσθημα υψηλής ευθύνης και αλληλεγγύης, αποφάσισε για ακόμα μια φορά την ενίσχυση, με τη μορφή έκτακτης χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στα άνεργα τακτικά μέλη της Ένωσης, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία όπως ενημερώσουν τη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email: [email protected] otenet.gr με την ένδειξη «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνεργων τακτικών μελών της ΕΣΠΗΤ»
α) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ–πατήστε εδώ)
(Όσα μέλη μας εργάζονται με ΔΠΥ, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα Δελτίων παροχής υπηρεσιών, ώστε να βεβαιώνεται το ύψος των αποδοχών για το έτος 2018)
β) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Φ.Ε. 2018)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας παραμένουν αμετάβλητα σύμφωνα με την ενημέρωση που υποβάλλατε στην Ένωση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Απριλίου 2020, αρκεί μόνο η συμπλήρωση της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης (πατήστε εδώ).

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί: α) η παρουσία σε μία (1) τουλάχιστον Γενική Συνέλευση μελών της ΕΣΠΗΤ από το 2017 μέχρι σήμερα, β) η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο όνομα του δικαιούχου.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020 δόθηκε η δυνατότητα σε εργοδότες, οι επιχειρήσεις των οποίων επλήγησαν σημαντικά από την υγειονομική κρίση λόγω κορωνοϊού, να καταβάλουν, κατά παρέκκλιση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας το Δώρο Πάσχα για το έτος 2020 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020. Περαιτέρω, προβλέφθηκε η δυνατότητα «για όσους εργοδότες ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους να καταβάλουν την αναλογία Δώρου Πάσχα και το υπόλοιπο μέρος αυτού να καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό». Τελικά, με την από 2/6/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίστηκε, ότι το Δώρο Πάσχα 2020 θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο από τον εργοδότη κατ’ απώτατο χρονικό όριο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

ΨΗΦΙΣΜΑ Η ασφάλεια της ζωής στους χώρους εργασίας  είναι θεμελιώδες ανθρώπινο και εργασιακό δικαίωμα

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ με αφορμή το πρόσφατο τραγικό ατύχημα που στοίχησε τη ζωή στον 29χρονο εργαζόμενο Χρήστο Ζορμπά από ηλεκτροπληξία κατά τη νυχτερινή βάρδιά του στις 6 Ιουνίου στο εργοστάσιο «φέτα Ήπειρος» στην Άρτα, εκφράζει την πάγια αρχή του  για τη σημασία και την πιστή τήρηση  των κανόνων ασφαλείας και μέτρων προστασίας της ζωής των εργαζομένων.

Επικοινωνία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλαωρίτου 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002-2009

Αρχείο ανακοινώσεων
2002-2009 από τον παλαιό ιστότοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστότοπου

Follow