Ο ιστότοπος υλοποιήθηκε με open source λογισμικό, σε HTML5 / CSS3 και ακολουθεί τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0 | Όροι χρήσης | Sitemap |

Επίσχεση εργασίας

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗT / . Κατηγορίες: Νομικά θέματα

Τι σημαίνει άσκηση επίσχεσης εργασίας: Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού εκ μέρους του εργοδότη, ο μισθωτός έχει δικαίωμα, ως μέσο άμυνας, να ασκήσει το απορρέον από τις διατάξεις του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα, δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του περί παροχής εργασίας, δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη.

Σε περίπτωση απόλυσης

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗT / . Κατηγορίες: Νομικά θέματα

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε απόλυση, νομικά ορίζεται ως καταγγελία συμβάσεως (εκ μέρους του εργοδότη). Για να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί καταγγελίας συμβάσεως προϋποτίθεται η ύπαρξη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο μισθωτός κατά την εκτέλεση της εργασίας του υπόκειται στις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο οποίος είτε ο ίδιος, είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου του (διευθυντή, διευθυντή σύνταξης, κ.τ.λ.) καθορίζει κατά τρόπο δεσμευτικό για τον μισθωτό (δημοσιογράφο), τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο της παροχής της εργασίας του. Σημειώνεται ότι δεν ενδιαφέρει ο τρόπος αμοιβής του δημοσιογράφου (μισθολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 2010

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Διοικητικό Συμβούλιο, Ιστορικό αρχείο

Μετά από έγγραφη συμφωνία προγραμματικών αρχών, την οποία κατέθεσαν στα πρακτικά του Δ.Σ. οι εκπρόσωποι των παρατάξεων «Δημοσιογραφική Ανανέωση» και «Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων» και τη διενέργεια σχετικής μυστικής ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Πλαχούρης
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Μπαζαίος
Γεν. Γραμματέας: Σπύρος Κρίκος
Ταμίας: Κική Τριανταφύλλη
Μέλος: Φωφώ Πέπονα
Μέλος: Θέμης Μπερεδήμας
Μέλος: Χρήστος Πραμαντιώτης

Επικοινωνία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλαωρίτου 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002-2009

Αρχείο ανακοινώσεων
2002-2009 από τον παλαιό ιστότοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστότοπου

Follow