Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24ωρη απεργία 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας 6μερη απεργία AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 ART Publica Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press O.mind sosemme sport tv sunny channel sunny tv super league TCT Media three dee Tivo zougla ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτος ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας αναβολή πλειστηριασμού ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης άνεργοι αντιφασιστική διαδήλωση ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών αποτελέσματα έτους 2013 αποφάσεις ΓΣ απόφαση κόλαφος αργία αστυνομική βία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ δημοσιογραφική ταυτότητα Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δικαστική απόφαση δίκη ΕΡΤ διόδια διώξεις ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ Ε.Βερμισσώ εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. εκλογές Έκτακτη Γ.Σ έκτακτη γενική συνέλευση Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΟΔ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΣΡ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καθυστέρηση καταβολής επιδότησης ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις κατασταλτικοί μηχανισμοί καταψήφιση κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας Κυριακίδης Κυριακόπουλος ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Λυμπέρης Μεικτό Συμβούλιο Μέρκελ μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νέα στάση εργασίας νομικά οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ Παγκόσμια ημέρα κατά Φασισμού παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας παρουσίαση βιβλίου Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες Πολυτεχνείο ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση Συμπαράσταση σε καθηγητές συνέχεια απεργιακών κινητοποιήσεων συνταξιούχοι Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική Τηλεθεατής ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα τριμερής τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας φορολογικά ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ ψήφισμα ψήφισμα ΓΣ

Η κάρτα ακυ­ρώ­νει την Χάρτα της Ενη­μέ­ρω­σης / Απεργία-αποχή στην Γ.Γ. Ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι δημο­σιο­γρά­φοι, που εργά­ζο­νται στη Γ.Γ. Ενη­μέ­ρω­σης επέ­στρε­ψαν τις κάρ­τες ωρο­μέ­τρη­σης στην αρμό­δια υπη­ρε­σία της Γενι­κής Γραμ­μα­τείας.
Η ενέρ­γεια αυτή περι­λαμ­βά­νε­ται στην απεργία-αποχή, που έχουν κηρύ­ξει τα Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ, για όλους τους δημο­σιο­γρά­φους, που εργά­ζο­νται στον φορέα και η οποία συνε­χί­ζε­ται.
Εκφρά­ζουν με τον τρόπο αυτό την αντί­θεσή τους στους περιο­ρι­σμούς της δημο­σιο­γρα­φι­κής εργα­σίας, που αφο­ρούν ελεύ­θερη πρό­σβαση στις πηγές και κατα­στρα­τή­γηση όρων και ελευ­θε­ριών των ΣΣΕ.
Την Τετάρτη, 3 Μαΐου είναι η ημέρα της Ελευ­θε­ρίας του Τύπου και όπως φαί­νε­ται στη ΓΓΕΕ βρή­καν ως τρόπο εορ­τα­σμού την… ωρο­μέ­τρηση της ενη­μέ­ρω­σης και των δημο­σιο­γρά­φων.
Η επι­δί­ωξη της πολι­τι­κής ηγε­σίας της ΓΓΕΕ να φέρει τους εργα­ζό­με­νους σε αντι­πα­ρά­θεση μεταξύ τους, πέφτει στο κενό.
Εάν, όπως ανα­φέ­ρει το κυβερ­νη­τικό NON PAPER, η ηγε­σία της ΓΓΕΕ ανη­συ­χεί για θέματα ασφά­λειας κτι­ρίου, υπάρ­χουν τρό­ποι «για να δια­σφα­λι­στεί αυτό σε 24ωρη βάση» χωρίς, όμως, να ακυ­ρώ­νε­ται η δημο­σιο­γρα­φική ιδιό­τητα και λει­τουρ­γία.
Υπογραμμίζεται ότι, το άρθρο 7 του ευρω­παϊ­κού χάρτη για την ελευ­θε­ρία του Τύπου επι­ση­μαί­νει: «Οι κρα­τι­κές αρχές και οι φορείς που ελέγ­χο­νται από το Κρά­τος οφεί­λουν να μην εμπο­δί­ζουν την ελεύ­θερη πρό­σβαση των ΜΜΕ και των δημο­σιο­γρά­φων στις πλη­ρο­φο­ρίες. Έχουν καθή­κον να στη­ρί­ζουν τους δημο­σιο­γρά­φους και την απο­στολή τους, που είναι η Ενη­μέ­ρωση».
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας
Mε αφορμή τον εορ­τα­σμό της εργα­τι­κής Πρωτομαγιάς το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ μαζί με όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο υπο­γραμ­μί­ζει για άλλη μια φορά την πάγια αγω­νι­στική θέση του στις αδια­πραγ­μά­τευ­τες αρχές για το δικαί­ωμα στην εργα­σία, στην δημο­κρα­τία και στην ελεύ­θερη δια­κί­νηση των ιδεών.

Απεργία-αποχή των δημο­σιο­γρά­φων Γ.Γ. Ενη­μέ­ρω­σης από τη χρη­σι­μο­ποί­ηση της κάρ­τας εισό­δου ως συστή­μα­τος ελέγχου

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την αντί­θεσή τους στους περιο­ρι­σμούς της δημο­σιο­γρα­φι­κής εργα­σίας, που αφο­ρούν ελεύ­θερη πρό­σβαση στις πηγές και κατα­στρα­τή­γηση όρων και ελευ­θε­ριών των ΣΣΕ, εκφρά­ζουν οι δημο­σιο­γρά­φοι, που εργά­ζο­νται στη Γενική Γραμ­μα­τεία Ενημέρωσης.

Με από­φασή τους τα Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ κηρύσ­σουν απερ­γία – αποχή, αντι­δρώ­ντας στην επι­χει­ρού­μενη παρά­νομη εισα­γωγή συστή­μα­τος ωρο­μέ­τρη­σης στους δημο­σιο­γρά­φους, που εργά­ζο­νται στην Γενική Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και στην προ­σπά­θεια χει­ρα­γώ­γη­σης του έργου τους, μέσω της αυθαί­ρε­της επέ­κτα­σης δια­τά­ξεων, που αφο­ρούν στο ωρά­ριο των υπαλ­λή­λων του Δημοσίου.

Η κινη­το­ποί­ηση αφορά όλους τους δημο­σιο­γρά­φους, που υπη­ρε­τούν στην Γενική Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης, από κάθε ενέρ­γεια, που συν­δέ­ε­ται με τήρηση συστή­μα­τος ωρο­μέ­τρη­σης, κατα­γρα­φής και κατα­χώ­ρη­σης της παρου­σίας τους στον χώρο της Γενι­κής Γραμ­μα­τείας Ενη­μέ­ρω­σης. Δηλαδή, αποχή από τη χρη­σι­μο­ποί­ηση της κάρ­τας εισό­δου ως συστή­μα­τος ελέγχου.

Η αποχή αυτή των δημο­σιο­γρά­φων από συγκε­κρι­μέ­νες ενέρ­γειες, προ­βλέ­πε­ται από τις δια­τά­ξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμη­νευ­τεί από τα αρμό­δια Δικα­στή­ρια (όλως ενδει­κτι­κώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνι­στά απο­λύ­τως νόμιμη μορφή συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, ανα­γνω­ρι­ζό­μενη ως μορφή απεργίας.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow