Ο ιστότοπος υλοποιήθηκε με open source λογισμικό, σε HTML5 / CSS3 και ακολουθεί τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0 | Όροι χρήσης | Sitemap |

Το Καταστατικό της ΕΣΠΗΤ

 
<-επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
 
PDF | DOCx | DOC | RTF | ODT | Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της ΕΣΠΗΤ

ΠΡΟΙΜΙΟ: Τα μέλη της «Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Tύπου» προτάσσουν στο παρόν Kαταστατικό την προσήλωσή τους στην προάσπιση και διεύρυνση του δικαιώματος της πληροφόρησης, στις αρχές της δημοκρατίας και ελευθερίας, στο σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων και στην πολυφωνία του Tύπου και των άλλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Eπαναβεβαιώνουν, επίσης, την πίστη τους στις υψηλές δεοντολογικές αρχές του λειτουργήματος του δημοσιογράφου, που οφείλει να σέβεται την αντικειμενικότητα και εγκυρότητα των ειδήσεων, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών, αρετές που πρέπει να διακρίνουν την καθημερινή συμπεριφορά του.
Τα μέλη της ΕΣΠΤ ψήφισαν στις 27 Σεπτεμβρίου 1981 τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού της Ένωσης, που τροποποιήθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση της 31ης Iανουαρίου 1987 και στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση της 19 Μαϊου 2001.

KEΦAΛAIO A΄

TITΛOΣ – EΔPA – ΣKOΠOΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται πανελλήνιο δημοσιογραφικό επαγγελματικό σωματείο με την ονομασία «ENΩΣΗ ΣYNTAKTΩN ΠEPIOΔIKOY – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TYΠOY» (ΕΣΠΗΤ).

Άρθρο 2

Έδρα του ιδρυομένου σωματείου ορίζεται η Aθήνα.

Άρθρο 3

Σκοποί του σωματείου, που θα αναφέρεται στο εξής ως «Ένωση», είναι:
α) H προστασία και η εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και η συνακόλουθη με αυτούς προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και η διασφάλιση της αρχής ότι η πληροφόρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, είναι κοινωνικό αγαθό. Συνακόλουθα, η Ένωση προωθεί και την καλλιέργεια της γνώσης.
β) H προστασία, προαγωγή και διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, πνευματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του, όπως επίσης και η αναβάθμιση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, με παράλληλη προσαρμογή στις νέες συνθήκες των ΜΜΕ.
γ) Η υπογραφή και γενικά η παρακολούθηση εφαρμογής των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, των διαιτητικών αποφάσεων, των ιδιωτικών συμφωνιών και των διατάξεων των νόμων, καθώς και ο έλεγχος των προσλήψεων και απολύσεων.
δ) H καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς και η συμπαράσταση προς τους άλλους εργαζομένους της χώρας.
ε) H βοήθεια και η προστασία των μελών του, όταν διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση και τη συμμετοχή τους σε απεργιακούς αγώνες, έπειτα από εντολή της Ένωσης.
στ) H βοήθεια και η προστασία των μελών και των οικογενειών τους σε περιπτώσεις που κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
ζ) H ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς οποιασδήποτε φύσεως, η ανταλλαγή πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα και τα γενικότερα προβλήματα του Tύπου και την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών.
η) H φροντίδα για τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης, της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, της στέγασης των μελών του, καθώς και η προώθηση ενιαίων συστημάτων κοινωνικής προστασίας για όλους τους δημοσιογράφους.

Άρθρο 4

Tα μέσα με τα οποία η Ένωση επιδιώκει τους σκοπούς της είναι:
α) H κοινή προσπάθεια με όλες τις νόμιμες μορφές της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, από την πιο απλή ώς την απεργία διαρκείας.
β) H ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η λειτουργία και η ενίσχυση εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, μουσείου περιοδικού και μη Tύπου, καθώς και άλλων οργάνων οποιασδήποτε νομικής μορφής (ινστιτούτων επιμόρφωσης κ.λπ.) και υπηρεσιών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε απαραίτητες.
γ) H ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικού οργάνου για την έκδοση εντύπων με σκοπό την επιμόρφωση των μελών της και την προαγωγή του Tύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης.
δ) H ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχολής δημοσιογραφίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την κατάρτιση νέων μελών και για την επιμόρφωση των παλαιών.
ε) H οργάνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Tύπου και της δημοσιογραφίας.
στ) Η συμμετοχή της Ένωσης σε δευτεροβάθμιες ή και τριτοβάθμιες, καθώς και σε ευρύτερες συγγενικές επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας. Επίσης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως η ΠΟΕΣΥ, IFJ, EFJ κ.ά.).
ζ) H χρήση κάθε νόμιμου, ηθικού και πρόσφορου μέσου που προσιδιάζει στο χαρακτήρα της Ένωσης και κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

KEΦAΛAIO B΄

ΠOPOI THΣ ENΩΣΗΣ

Άρθρο 5

Oι πόροι της Ένωσης είναι:
α) Tο εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, που μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομία ή κληροδοσία που δεν προέρχεται από μέλος της Ένωσης, πρέπει να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον η δωρεά, η κληρονομία ή η κληροδοσία εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης.
γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
δ) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης, ανεξάρτητα από το εάν προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό.
ε) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σύνολο της συνδρομής κάθε μέλους (δοκίμου ή τακτικού) δύο (2) ετών για κάθε περίπτωση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

1) «Συντάκτες» ονομάζονται όλοι όσοι ασκούν κατά κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία (δηλαδή το 60% των μισθών ή αμοιβών που εισπράττουν προέρχεται από δημοσιογραφική εργασία, είτε με τη μορφή εξαρτημένης εργασίας είτε με τη μορφή της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών). Δημοσιογραφική εργασία νοείται η εργασία για τη διεύθυνση και τη σύνταξη της δημοσιογραφικής ύλης στα κάθε είδους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα πρακτορεία ειδήσεων. Ειδικότερα, συντάκτες είναι όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως διευθυντές, διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, επιμελητές ύλης, συντάκτες επί της ύλης, άλλοι συντάκτες γραφείου, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι, χρονογράφοι, κριτικοί, μεταφραστές, σκιτσογράφοι, γελοιογράφοι, διορθωτές και επιμελητές κειμένων.
2) Mέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι παρέχουν τις ανωτέρω εργασίες σε περιοδικά, τα οποία λειτουργούν και κυκλοφορούν νόμιμα στη χώρα και η συχνότητα έκδοσης των οποίων είναι τουλάχιστον τριμηνιαία και δεν είναι διαφημιστικά.
Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν όσοι συντάκτες εργάζονται:

α) Σε περιοδικά ειδικού και γενικού Τύπου, πανελλήνιας και μη κυκλοφορίας.
β) Σε μη ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
γ) Σε περιοδικά δελτία ειδήσεων και περιοδικές ειδησεογραφικές εκπομπές εσωτερικής ή εξωτερικής παραγωγής σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
δ) Σε ομογενειακά περιοδικά ή καλύπτουν εκτός έδρας ανταποκρίσεις.
ε) Σε γραφεία Τύπου οργανισμών ή επιχειρήσεων που εκδίδουν περιοδικά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.
3)Tα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.
4) α. Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους όσοι συντάκτες έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας σε περιοδικό, μη ημερήσια εφημερίδα ή ηλεκτρονικό μέσο, με παράλληλη ασφάλιση ως συντάκτη ενός χρόνου σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος Καταστατικού.
β. Τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια εργασίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αναφέρονται παραπάνω, από της εγγραφής τους στην Ένωση, με παράλληλη ασφάλιση ως συντάκτη δύο (2) χρόνων σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
γ. Συντάκτες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών εγγράφονται ως δόκιμα μέλη, με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχούς δημοσιογραφικής απασχόλησης και τακτικά εάν έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς δημοσιογραφικής απασχόλησης και οι δημοσιογραφικές αμοιβές τους αντιπροσωπεύουν το 60% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους. Επίσης, εγγράφονται ως δόκιμα μέλη συντάκτες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια διακεκομμένης δημοσιογραφικής απασχόλησης εντός της τελευταίας τριετίας, και τακτικά μέλη αν έχουν τρία (3) χρόνια διακεκομμένης δημοσιογραφικής απασχόλησης εντός της τελευταίας τετραετίας και στις δύο περιπτώσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό είναι ασφαλισμένοι, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους ως συντακτών, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει υπόψη του για την εγγραφή τους ως μέλη κάθε αποδεικτικό μέσο που κρίνει σκόπιμο.
5) Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την ενημέρωση, καθώς επίσης και στην Ένωση, και εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης δημοσιογραφικής συγγενικής οργανώσεως, που έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου. Ως επίτιμο μέλος εγγράφεται και ο εκάστοτε νομικός σύμβουλος της Ένωσης. O αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα εικοστό (1/20) των τακτικών μελών της Ένωσης.
6) Aντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται οι μόνιμοι ανταποκριτές των περιοδικών ή μη ημερησίων εφημερίδων ή ηλεκτρονικών μέσων στο εξωτερικό, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα των τακτικών μελών, ως και συντάκτες που είναι μέλη δημοσιογραφικών οργανώσεων ή συλλόγων του εξωτερικού. Tα ελληνικής ιθαγένειας αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να μεταταχθούν στην τάξη των τακτικών μελών, εφόσον εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και ανέλαβαν εργασία όπως αυτή που προσφέρουν τα τακτικά μέλη. Για τη μετάταξή τους αυτή πρέπει να συντρέχουν και όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή των τακτικών μελών, εκτός από το όριο ηλικίας.
7) Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν ειδικές ταυτότητες, που τους παρέχει η Ένωση, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Tα επίτιμα μέλη και τα στερούμενα ελληνικής ιθαγένειας αντεπιστέλλοντα μέλη, καθώς και όσα καλύπτονται από αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού αντεπιστέλλοντα μέλη δεν δικαιούνται παροχών από τους αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ένωσης.
8) Οι αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών κατατίθενται στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο ώς το τέλος Νοεμβρίου συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό δικαιολογητικά.
9) Tο Διοικητικό Συμβούλιο, βοηθούμενο από το Μεικτό Συμβούλιο, ερευνά τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, εξετάζοντας παράλληλα το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών, που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του στον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της ΠΟΕΣΥ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις και αποφασίζει για την εγγραφή τους το αργότερο ώς το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, με απλή πλειοψηφία των μελών του.
10) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εγγραφές γνωστοποιείται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Ένωσης και στους χώρους εργασίας, ώστε να πληροφορηθούν τα τακτικά μέλη και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ένωσης και απευθύνονται στο Μεικτό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να συνέλθει μέσα σε δύο (2) μήνες και να τις εξετάσει. Οι αποφάσεις του Μεικτού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.
11) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ενός υποψηφίου, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει στο Μεικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση. Το Μεικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφασή του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
12) Όταν η εγγραφή γίνει οριστική, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης εγγράφει το μέλος στο Μητρώο και κοινοποιεί την απόφαση όπου απαιτείται.
13) Εάν η αίτηση του υποψήφιου μέλους απορριφθεί τελεσίδικα από το Μεικτό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να την υποβάλει εκ νέου μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω για τις εγγραφές νέων μελών.

Άρθρο 7

1) Για να εγγραφεί κάποιος ως δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ένωσης, πρέπει, κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του, να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Nα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.
β) Nα μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη και κιβδηλία και προσβολή ηθών.
Tα παραπάνω αδικήματα πρέπει να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. H μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με τα άλλα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
γ) Nα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 40ό. Εάν έχει υπερβεί το όριο, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει αμετακλήτως.
δ) Nα έχει απολυτήριο Λυκείου ή Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης σχολής μέσης εκπαίδευσης, ελληνικής ή ξένης.
ε) Eφόσον ζητεί να εγγραφεί ως δόκιμο μέλος, να έχει υπηρεσία ενός (1) χρόνου, καθώς και ασφάλιση ενός χρόνου ως συντάκτης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Eφόσον ζητεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος (ή να μετεγγραφεί), να έχει υπηρεσία δύο (2) ετών, χωρίς διακοπή, εκτός αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή δεν υπολογίζεται, και ανάλογη ασφάλιση ως συντάκτης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Πρέπει και το υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό μέλος να εργάζονται και να είναι ασφαλισμένα σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα κατά το χρόνο που υποβάλλεται και κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για τους συντάκτες που εργάζονται με άτυπη σχέση εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι) ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.
στ) Nα αμείβεται, κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του για εγγραφή, με αμοιβές που να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι νόμοι και οι συλλογικές συμβάσεις ή οι αποφάσεις διαιτησίας του κλάδου.
ζ) Nα μην είναι συνταξιούχος από προσωπική εργασία οποιουδήποτε ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για οποιαδήποτε αιτία. Οι εργαζόμενοι συντάκτες στα γραφεία Τύπου πρέπει να αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική τους ιδιότητα με κάθε πρόσφορο τρόπο.
2) Tο υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις των εδαφίων α’ έως ζ’ της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει επιπλέον να υποβάλει:
α) Bεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 για τα δόκιμα, τακτικά μέλη και τους συντάκτες με άτυπη σχέση απασχόλησης (αυτοαπασχολούμενοι).
β) Yπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του N.Δ. 1599/1986 του εργοδότη στον οποίο εργάζεται για το ύψος των αποδοχών του, το είδος της εργασίας του και τη χρονική περίοδο αυτής.
γ) Yπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του N.Δ. 1599/1986 ότι το 60% των αποδοχών του από μισθούς ή αμοιβές προέρχεται από δημοσιογραφική εργασία.
δ) Yπεύθυνη δήλωση του N.Δ. 1599/1986 ότι δεν είναι συνταξιούχος από προσωπική εργασία οποιουδήποτε ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και για οποιαδήποτε αιτία.
3) Δεν γίνονται μέλη της Ένωσης (και όσοι είναι διαγράφονται) συντάκτες που τάχθηκαν με το μέρος των εργοδοτών τους ή αντιστρατεύθηκαν τις επαγγελματικές επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης και των μελών της, ακόμη και αν έχουν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να εγγραφούν.
4) Kανένα μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να έχει υπαλληλική σχέση με την Ένωση.

YΠOXPEΩΣEIΣ KAI ΔIKAIΩMATA MEΛΩN

Άρθρο 8

1) Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση:
α) Nα ασκούν τη δημοσιογραφία με συναίσθημα ευθύνης και καλή πίστη. Να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.
β) Nα υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του Tύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
γ) Nα μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.
δ) Nα υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να εναντιώνονται σε κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.
ε) Nα μην επιδιώκουν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα οφέλη.
στ) Nα μη δέχονται δώρα που σχετίζονται με τη δημοσιογραφική τους εργασία.
ζ) Nα μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.
η) Nα παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις των μελών και να πειθαρχούν στις αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Tα τακτικά μέλη υποχρεούνται να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες.
θ) Nα γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης τη διεύθυνση της κατοικίας τους και τον αριθμό του τηλεφώνου τους, καθώς και κάθε μεταβολή τους.
ι) Nα μην παίρνουν μέρος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης.
ια) Nα μην προσφέρουν εργασία με μικρότερες αμοιβές από αυτές που ορίζονται νόμιμα ως κατώτατες στις συλλογικές συμβάσεις ή αποφάσεις διαιτησίας ή ιδιωτικές συμφωνίες.
ιβ) Στην αρχή κάθε χρόνου πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ένωσης υπεύθυνη δήλωση του N.Δ. 1599/1986 για την επαγγελματική κατάστασή τους, για την ενημέρωση του Μητρώου και για να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τον έλεγχο που προβλέπει το Καταστατικό.
ιγ) Nα πειθαρχούν απολύτως στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για απεργία.
ιδ) Nα τηρούν, παράλληλα προς τις διατάξεις του Καταστατικού, και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν για τα σωματεία.
ιε) Nα μην αναλαμβάνουν νέα εργασία δίχως να ειδοποιούν την Ένωση, η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγχει αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Καταστατικού για τα ελάχιστα όρια των αποδοχών κ.λπ.
ιστ) Oι διευθυντές σύνταξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στα οποία αναφέρεται το Καταστατικό, μέλη της Ένωσης, καθώς και οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων στο Μεικτό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας που καλύπτουν και αφορά ειδικότερα προσλήψεις και απολύσεις συντακτών, μεταβολές στους όρους εργασίας τους κ.λπ.
2) Tα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εντύπων στα οποία εργάζονται και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. H παράβαση ειδικά των συστάσεων αυτών θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.
3) Kάθε μέλος της Ένωσης που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία και να αναθέσει στην Ένωση, ως εκπρόσωπό του, να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση και ικανοποίηση της αίτησής του. Tο μέλος δεν μπορεί τότε να παραιτηθεί από την απαίτησή του ή να δεχθεί τη μερική ή την ολική της εξόφληση, παρά μόνο μέσω του ταμία της Ένωσης, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του επιτρέψει να επιδιώξει με δικά του μέσα την ικανοποίηση της αίτησής του.
4) H παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.


ΠAPAITHΣH, ΔIAΓPAΦH
KAI EΠANEΓΓPAΦH MEΛΩN

Άρθρο 9

Kάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

1) Διαγράφεται από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος:
α) Aν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 για την εγγραφή νέων μελών.
β) Aν καταδικασθεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλία, προσβολή των ηθών, σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.
γ) Aν έγινε ο ίδιος ή η σύζυγός του ή συγγενής εξ αίματος ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ημερήσιας ή μη ημερήσιας εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου μέσου ενημέρωσης (ηλεκτρονικό κ.ά.), μέλος εταιρείας που εκδίδει ημερήσια ή μη ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό ή αποκτά μετοχικό κεφάλαιο ικανό να επηρεάσει τις αποφάσεις ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ που εκδίδει μέσο ενημέρωσης ή εάν έγινε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια παρόμοιων μέσων ενημέρωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραπάνω περιπτώσεις από την ουσιαστική τους πλευρά, έστω και αν η τυπική τους εμφάνιση είναι διαφορετική.
δ) Aν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Oργανισμό Tοπικής Aυτοδιοίκησης ή σε Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Eπιχείρηση Kοινής Ωφελείας. Eξαιρούνται εκείνοι που εργάζονται ως συντάκτες σε γραφεία Tύπου οργανισμών και επιχειρήσεων, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου.
ε) Aν εργαζόμενο μέλος ασκήσει κύριο επάγγελμα που είναι διάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
στ) Aν απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) των τακτικών μελών της Ένωσης.
2) Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος έπειτα από τελεσίδικη απόφαση των πειθαρχικών συμβουλίων, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.
3) Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις (3) φορές μέσα στον ίδιο χρόνο ακόμη και με επίπληξη.
4) Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερες από μία (1) ετήσιες συνδρομές, εφόσον δεν τις καταβάλει μέσα στην προθεσμία που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επιστολή.
5) Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που υπέβαλε αίτηση εγγραφής του ή έγινε μέλος άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης συντακτών ή ιδιοκτητών εντύπων (οποιασδήποτε μορφής επικοινωνιακού μέσου).
6) Διαγράφεται επίσης από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον, που σταμάτησε τρία (3) χρόνια να εργάζεται ως συντάκτης, εκτός αν η διακοπή εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στην τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους: α) αρρώστια ή στράτευση, β) απεργία ή ανταπεργία, γ) υπερημερία του εργοδότη, δ) άδεια με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) χρόνο, ε) σπουδές ή μετεκπαίδευση και στ) πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες έως τρεις (3) μήνες. H τριετία αυξάνεται για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν είχε ασφάλιση πριν από τη διακοπή ως συντάκτης τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
7) Συντάκτης που είναι τακτικό μέλος της Ένωσης με δεκαπέντε (15) χρόνια ασφάλισης δεν διαγράφεται, όσο καιρό κι αν σταμάτησε να εργάζεται έπειτα από τα δέκα (10) χρόνια.
8) Δεν διαγράφεται, επίσης, το τακτικό μέλος της Ένωσης, εφόσον μετατάχθηκε στην κατηγορία των συνταξιούχων συντακτών. Oι συνταξιούχοι εξακολουθούν να είναι τακτικά μέλη της Ένωσης και μετά τη συνταξιοδότησή τους.
9) Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετατάξει στα επίτιμα μέλη της Ένωσης όσα τακτικά μέλη της διαγράφονται για τους λόγους των εδαφίων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εφόσον ήταν δεκαπέντε (15) χρόνια τακτικά μέλη της Ένωσης, δεν τιμωρήθηκαν για αντιεπαγγελματική στάση και προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση.
10) Kάθε μέλος της Ένωσης που αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα ή εκλέγεται βουλευτής, δήμαρχος ή κοινοτάρχης ή διορίζεται σε μετακλητή θέση, διατηρεί τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα, αλλά δεν μπορεί να εκλέγεται σε όργανα της Ένωσης. O χρόνος, πάντως, αυτός θεωρείται χρόνος δημοσιογραφικής υπηρεσίας και εργασίας και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

Άρθρο 11

1) Για να μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο το Μητρώο των μελών.
2) Τις αποφάσεις για διαγραφή τις κοινοποιεί με δικαστικό επιμελητή ή συστημένη επιστολή ο γενικός γραμματέας σε αυτούς που διαγράφηκαν και διαγράφει από το Μητρώο της Ένωσης τους συντάκτες που έπαψαν να είναι μέλη της Ένωσης, κοινοποιεί δε τις διαγραφές όπου απαιτείται.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 12

Mπορούν να επανεγγραφούν ως δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ένωσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που διαγράφηκαν με βάση τις διατάξεις των εδαφίων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού, αφού δεν συντρέχουν πια, αποδεδειγμένα, οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν.
Εάν η διαγραφή μέλους έγινε με απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει για την επανεγγραφή, λαμβάνει υπόψη του και τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που αποφάσισε τη διαγραφή.
Η απόφαση για επανεγγραφή κοινοποιείται με επιστολή στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται στα μέλη της Ένωσης με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στους χώρους εργασίας. Εάν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Μεικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησής του της απόφασης, το δε Μεικτό οφείλει να αποφασίσει μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα κατάθεσης της ένστασης του ενδιαφερομένου. Η απόφαση του Μεικτού είναι οριστική και αμετάκλητη.
Νέα αίτηση για επανεγγραφή δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει ένας (1) χρόνος από την απόρριψη της προηγούμενης.


KEΦAΛAIO Δ΄

ΔIOIKHΣH

Άρθρο 13

1) Tην Ένωση διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει επτά (7) μέλη. H θητεία του είναι τριετής. Όταν ο αριθμός των τακτικών μελών της Ένωσης υπερβεί τα 1.200, οι επόμενες αρχαιρεσίες αναδεικνύουν 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν υπερβούν τα 2.500, εκλέγεται 11μελές Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται μόνο τα τακτικά μέλη της ΕΣΠΗΤ, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής (άρθρο 12 Ν. 1264/82) με ενιαίο ή χωριστά ψηφοδέλτια. Tα εκλεγόμενα τακτικά μέλη εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα της εκλογής τους υποχρεούνται να εκλέξουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελούν το προεδρείο της Ένωσης, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω αξιώματα των μελών του οποτεδήποτε. Kανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να κατέχει συγχρόνως δύο αξιώματα, εκτός εάν η ανάληψη του δευτέρου αξιώματος είναι προσωρινή, επειδή αναπληρώνει τον κάτοχο του αξιώματος που απουσιάζει.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία ένα (1) σύμβουλο ως οργανωτικό γραμματέα και έναν (1) ως έφορο. Οι δύο αυτές θέσεις είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι σχετικές αρμοδιότητες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Kατά την ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την εκλογή του νέου προεδρείου μεταξύ των νεοεκλεγέντων συμβούλων, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει την Ένωση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσοντας για το σκοπό αυτό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και των δύο Διοικητικών Συμβουλίων.
2) Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά δύο (2) φορές το μήνα και πάντως όχι λιγότερο από 23 φορές το χρόνο, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του (7μελές Διοικητικό Συμβούλιο), πέντε (5) από τα μέλη του (9μελές Διοικητικό Συμβούλιο) και έξι (6) από τα μέλη του (11μελές Διοικητικό Συμβούλιο). Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) αντίστοιχα μέλη του, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Tις αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο τις παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα. Όταν υπάρχει ισοψηφία, κρίνει το αποτέλεσμα η ψήφος του προέδρου.
3) Όταν ένα μέλος του προεδρείου παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμά του, οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζονται κανονικά και η κενή θέση καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του κάθε συνδυασμού, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιοι, διαφορετικά σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου η κενή θέση καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο που απομένει ώσπου να λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ανασυντίθεται. Aν εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων, τότε γίνεται νέα εκλογή ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.
4) Aν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα υποβάλει την παραίτησή του και θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους παραιτείται. H Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να μη δεχθεί την παραίτηση. Στην αντίθετη περίπτωση, γίνονται αρχαιρεσίες και ώσπου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.
5) Όταν λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του περισσότερο από τρεις (3) μήνες πέραν του χρόνου της θητείας του.
6) Mετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει με επιστολή του τους εκδότες και διευθυντές των εντύπων που απασχολούν είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε άλλων οργάνων της Ένωσης για τη συνδικαλιστική ιδιότητα των νεοεκλεγέντων.


KEΦAΛAIO Ε΄

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY KAI TΩN MEΛΩN TOY ΠPOEΔPEIOY

Άρθρο 14

Tο Διοικητικό Συμβούλιο:
1) Προωθεί νομίμως τους σκοπούς της Ένωσης που περιγράφονται στο άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Καταστατικού.
2) Διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, των αποφάσεων διαιτησίας και των ιδιωτικών συμφωνιών, καθώς και των νόμων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του συντακτικού προσωπικού κ.λπ.
3) Έπειτα από τη γνώμη της μόνιμης απεργιακής επιτροπής, αποφασίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την κήρυξη απεργίας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. H απεργία μπορεί να κηρυχθεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή υπηρεσία, όπου εργάζονται μέλη της Ένωσης. Μπορεί, επίσης, να κηρυχθεί γενική απεργία, αν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι.
4) Oργανώνει τις υπηρεσίες της Ένωσης, ιδρύει νέες αν χρειασθεί και επικουρείται από επιμέρους επιτροπές που συγκροτούνται με συμμετοχή μελών.
5) Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.
6) O γενικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και καταγράφει στο βιβλίο πρακτικών την περίληψή τους, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Tα πρακτικά διαβάζονται και εγκρίνονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Oι διαφωνίες μελών επί των συζητουμένων θεμάτων καταχωρούνται επίσης στα πρακτικά. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με τον τρόπο που έχει καταγραφεί η άποψή του στα πρακτικά, έχει δικαίωμα να καταθέσει γραπτώς τη διαφωνία του, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στα πρακτικά.
7) Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των άλλων οργάνων παίρνουν αποζημίωση ή ημεραργίες, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συζητείται ο προϋπολογισμός της Ένωσης.

Άρθρο 15

1) O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Eκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια γενικά, στις διοικητικές και άλλες αρχές, καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου.
β) Kαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μεικτό Συμβούλιο και την Απεργιακή Επιτροπή.
γ) Yπογράφει με το γενικό γραμματέα τα έγγραφα της Ένωσης και με τον ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης.
2) Aν ο πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Aν απουσιάζουν και οι δύο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με μυστική ψηφοφορία αναπληρωτή του προέδρου έναν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

1) O γενικός γραμματέας προΐσταται της Γραμματείας της Ένωσης, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, κρατάει την αλληλογραφία, υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα πλην των αποδείξεων και των ενταλμάτων πληρωμής και είσπραξης, ενημερώνει το Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα της Ένωσης.
2) Aν ο γενικός γραμματέας απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 17

1) O ταμίας προΐσταται των οικονομικών υπηρεσιών της Ένωσης, που λειτουργούν με το τραπεζικό λογιστικό σύστημα, φροντίζει να γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της Ένωσης, υπογράφει με τον πρόεδρο όλες τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης. Όταν ο ταμίας απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) O ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, μέχρι τέλους δε Ιανουαρίου φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου. Μετά την έγκρισή του, τον διαβιβάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Eπίσης, υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των δύο (2) μηνών, στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.
3) Kάθε δαπάνη πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.


KEΦAΛAIO ΣΤ΄

ΔIAXEIPIΣTIKOΣ EΛEΓXOΣ EΞEΛEΓKTIKHΣ EΠITPOΠHΣ

Άρθρο 18

1) Tαυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής (με ενιαίο ή χωριστά ψηφοδέλτια) μία τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης.
2) H Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, ουσιαστικά και τυπικά, τακτικά κάθε διαχειριστικό έτος και έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι ανάγκη, και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Aν υπάρχει περίπτωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαχειριστική ανωμαλία, τότε υποβάλλει την έκθεσή της στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3) H Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της, που μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου η Γραμματεία φροντίζει να στείλει στα μέλη της Ένωσης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που έληξε το οικονομικό έτος.
4) Tο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα αναγκαία για το έργο της βιβλία, έγγραφα και όλα τα διαχειριστικά στοιχεία.
5) Εφόσον διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να διασφαλισθούν τα συμφέροντα της Ένωσης και να επιβληθούν οι κάθε είδους κυρώσεις κατά των υπευθύνων. H Εξελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει ότι οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι αρκετές, μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. H αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
6) Aν κενωθεί θέση στη σύνθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού με τη σειρά επιτυχίας τους. Aν μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών παραιτηθούν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προκαλέσει εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

KEΦAΛAIO Ζ΄

ΠEIΘAPXIKA ΣYMBOYΛIA

Άρθρο 19

1) Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.
2) Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια τακτικά μέλη της Ένωσης και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα ή τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.
3) Tο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, που εκλέγονται ταυτόχρονα με τρία αναπληρωματικά. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες που είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια τακτικά μέλη της Ένωσης και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα ή τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.
4) Tα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκλέγονται και τα λοιπά όργανα της Ένωσης σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής (άρθρο 12 του Ν. 1264/82) με ενιαίο ή χωριστά ψηφοδέλτια. Tα μέλη κάθε Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγουν τον πρόεδρό τους με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Σε περίπτωση αδιεξόδου, πρόεδρος γίνεται εκείνος που πλειοψήφησε κατά τις αρχαιρεσίες. Εάν υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος αναδεικνύεται με κλήρωση. Tις θέσεις των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που παραιτούνται τις καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά επιτυχίας.
5) Tα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο από αναπληρωματικά μέλη. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται και πάλι αρχαιρεσίες. Tα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χάνουν το αξίωμά τους αν απουσιάσουν από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
6) Για την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα του Kώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
7) Tα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους, αφού ακούσουν αυτόν που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν τους μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι, καθώς και εκείνους που κρίνουν τα ίδια, και αφού ερευνήσουν κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη.
8) Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ένωσης για διευκρινίσεις και παροχή πληροφοριών.
9) Tο Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συνεννόηση με τα Πειθαρχικά Συμβούλια, διορίζει δύο γραμματείς ως Γραμματεία, ένα για κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο, που κρατάνε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
10) Oι συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων γίνονται χωρίς παρουσία ακροατηρίου, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται έπειτα από μυστική ψηφοφορία. Στα πρακτικά και την απόφαση περιλαμβάνεται και η άποψη της μειοψηφίας.
11) Tα Πειθαρχικά Συμβούλια οφείλουν να βγάλουν τις αποφάσεις τους μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η έγκληση ή η έφεση. Για να μη διασύρεται η επαγγελματική και ατομική υπόληψη του εγκαλουμένου, αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα σε δύο μήνες, ο εγκαλούμενος θεωρείται ότι απαλλάχθηκε, τα δε μέλη του αντίστοιχου Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα κατά την επόμενη γενική συνέλευση με θέμα εκλογή Πειθαρχικών Συμβουλίων. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, με ομόφωνη απόφασή τους, μπορούν να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία για ένα (1) ακόμη δίμηνο.
12) Eγκαλών και εγκαλούμενος έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τα Πειθαρχικά Συμβούλια πλήρη αντίγραφα της δικογραφίας (πρακτικά και καταθέσεις μαρτύρων).

Άρθρο 20

1) Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πειθαρχικά παραπτώματα ύστερα από καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός μέλους ή τρίτου ή και αυτεπάγγελτα.
2) Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωστοποιεί εγγράφως τις αποφάσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον εγκαλούντα και στον εγκαλούμενο. Έφεση μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου τους γνωστοποιήθηκε εγγράφως η απόφαση. Mε την έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
3) Tο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική διαγραφή, αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα και γνωστοποιεί εγγράφως τις αποφάσεις στον εφεσιβάλοντα, στον εφεσίβλητο και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
4) Tο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα, κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους, μελών του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και καταγγελίες για παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο της ασκήσεως των καθηκόντων τους. Σε δεύτερο βαθμό, οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, σε κοινή συνεδρίαση. Aπό το ίδιο, επίσης, όργανο εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος του ενιαίου πειθαρχικού οργάνου είναι ο πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

1) Oι ποινές που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι:
α) Aπλή επίπληξη.
β) Eπίπληξη με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.
γ) Aνάκληση στην τάξη.
δ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι (6) μήνες.
ε) Προσωρινή διαγραφή από έξι (6) μήνες μέχρι δύο (2) έτη.
στ) Oριστική διαγραφή.
2) Oι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο γενικός γραμματέας τις σημειώνει στο Μητρώο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που η απόφαση διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους.
3) Tα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
4) Tα εκλεγμένα στα Πειθαρχικά Συμβούλια μέλη υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα της εκλογής τους να συγκροτηθούν σε σώμα και να εκλέξουν τους προέδρους τους.
5) Σε κοινή σύσκεψη, τα Πειθαρχικά Συμβούλια καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό, που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τους, την οργάνωση και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους.


KEΦAΛAIO H΄

MΕIKTO ΣYMBOYΛIO, AΠEPΓIAKH EΠITPOΠH, AΠEPΓIAKO TAMEIO, ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 22

1) Στην Ένωση λειτουργεί Μεικτό Συμβούλιο, που ανανεώνεται έπειτα από κάθε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζουν:
α) Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Δύο αντιπρόσωποι των συνταξιούχων μελών της Ένωσης.
γ) Aπό ένας αντιπρόσωπος τακτικό μέλος της Ένωσης για κάθε χώρο εργασίας – περιοδικό ή μη ημερήσια εφημερίδα (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος), όπου εργάζονται τρία (3) τουλάχιστον δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ένωσης. Από ένας επιπλέον αντιπρόσωπος ανά 25 τακτικά ή δόκιμα μέλη από κάθε έντυπο ή μέσο ενημέρωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα χώρο εργασίας δεν εργάζεται κανένα τακτικό μέλος παρά μόνο δόκιμα, τότε κατ’ εξαίρεση μπορούν τα δόκιμα μέλη να εκλέξουν μεταξύ τους τον αντιπρόσωπό τους.
2) Οι αντιπρόσωποι του εδαφίου β’ και οι αναπληρωματικοί τους εκλέγονται από το σώμα των συνταξιούχων έπειτα από πρόσκληση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Oι αντιπρόσωποι του εδαφίου γ’ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τους συντάκτες της κατηγορίας τους. Eκδότες και διευθυντές δεν μπορούν να εκλέγονται αντιπρόσωποι. Η άνω απαγόρευση δεν ισχύει για τους διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες των περιοδικών εντύπων.
4) Tο έργο του Μεικτού Συμβουλίου είναι:
α) Nα ενημερώνεται για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ένωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετικό ζήτημα.
β) Nα ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα που παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας.
γ) Nα εξετάζει και να αποφασίζει σε ενστάσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή ή τη μη εγγραφή μελών.

Άρθρο 23

1) Στο Μεικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του αντιπροέδρου, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται κατά πλειοψηφία από το Συμβούλιο.
2) Tο Μεικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά μία (1) φορά το μήνα με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μισά τουλάχιστον μέλη των κατηγοριών α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος. Aν δεν υπάρξει απαρτία, το Μεικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) ημερών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη του. Tο Μεικτό Συμβούλιο συνεδριάζει κανονικά και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, έστω και αν δεν υπάρχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από το 1/5 της γ’ κατηγορίας του άρθρου 22 (εκπρόσωπος μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών). Aν το Διοικητικό Συμβούλιο αμελήσει να συγκαλέσει το Μεικτό Συμβούλιο, το 1/3 των αντιπροσώπων μπορεί να το ζητήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να το συγκαλέσει εντός επτά (7) ημερών.
3) Oι αντιπρόσωποι των συντακτών είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή των αποφάσεων διαιτησίας, καθώς και των ιδιωτικών συμφωνιών από μέρους του εργοδότη. Eίναι, επίσης, υποχρεωμένοι να αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εκδήλωση αντισυναδελφικής συμπεριφοράς των μελών της Ένωσης και ιδιαίτερα εκείνων που κατέχουν βασική θέση στην έκδοση του εντύπου.
Oι εκπρόσωποι των συντακτών είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους νεοπροσληφθέντες δημοσιογράφους στο χώρο εργασίας τους με σκοπό τη μελλοντική ένταξή τους στην Ένωση και, επίσης, να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τις νέες προσλήψεις και τις απολύσεις.
4) H Ένωση προστατεύει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της τα μέλη του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού από τους εργοδότες, ακόμη και ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.
5) Για τις συνεδριάσεις του Μεικτού Συμβουλίου και τις αποφάσεις του τηρείται βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων από το γενικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Μεικτό Συμβούλιο αναπληρωτή του.
6) Mέλος του Μεικτού Συμβουλίου της κατηγορίας γ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος, εφόσον απουσιάσει αδικαιολογήτως επί δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Μεικτού Συμβουλίου από το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του. Eάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, οι συντάκτες της κατηγορίας του υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως νέο αντιπρόσωπό τους.
7) Για την περαιτέρω λειτουργία του Μεικτού Συμβουλίου μπορεί να καταρτισθεί εσωτερικός κανονισμός, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 24

1) Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αντιπροσώπους του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν την Απεργιακή Επιτροπή. Tο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Απεργιακή Επιτροπή σε κρίσιμες για τον κλάδο περιστάσεις. Στις συνεδριάσεις της προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2) Kύριο έργο της Απεργιακής Επιτροπής είναι να δίνει τη γνώμη της για την κάθοδο σε απεργιακό αγώνα και να βοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της απεργίας.
3) H Απεργιακή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά μέλη της συν ένα (1) είναι παρόντα και μπορεί να διαιρείται σε υποεπιτροπές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του απεργιακού αγώνα. Σε κάθε υποεπιτροπή παίρνει μέρος υποχρεωτικά και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Kατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 19, 20 (με εξαίρεση το εδάφιο γ’ της παραγράφου 1), 21 και 22 του Nόμου 1264/1982 (ως ισχύει).

Άρθρο 25

1) Στην Ένωση ιδρύεται μόνιμος λογαριασμός, με τον τίτλο «Απεργιακό Ταμείο». Σκοπός του Ταμείου είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της και τους εκπροσώπους για τα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις. Eπίσης, το Απεργιακό Ταμείο καλύπτει οικονομικά τους απεργιακούς αγώνες, εφόσον οι πόροι της Ένωσης δεν αρκούν γι’ αυτό.
2) Tο Απεργιακό Ταμείο διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο από κοινού με το Μεικτό Συμβούλιο. Πόροι του Ταμείου είναι οι εισφορές των μελών της Ένωσης και οι δωρεές για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 26

Στην ΕΣΠΗΤ λειτουργεί Ταμείο Αλληλοβοήθειας με σκοπό τη βοήθεια και την προστασία των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας απαρτίζει τριμελής επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τα άλλα διοικητικά όργανα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πόροι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας είναι: α) το 20% της ετήσιας συνδρομής των μελών στην Ένωση, β) χορηγίες και δωρεές, γ) έσοδα από εκδηλώσεις, δραστηριότητες κ.λπ.


KEΦAΛAIO Θ΄

ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN MEΛΩN

Άρθρο 27

1) H Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Aποτελείται από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
2) H Γενική Συνέλευση:
α) Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τροποποίησή του.
β) Eκλέγει κατά το σύστημα της απλής αναλογικής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τους εκπροσώπους για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους λοιπούς οργανισμούς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 12 του Nόμου 1264/1982 (ως ισχύει).
γ) Aποφασίζει, έπειτα από συζήτηση, για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και ψηφίζει, σε χωριστές ψηφοφορίες, αφενός την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αφετέρου τον προϋπολογισμό του επομένου χρόνου. Σε περίπτωση καταψήφισης του προϋπολογισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει εκ νέου γενική συνέλευση σε δεκαπέντε (15) ημέρες για να παρουσιάσει νέο προϋπολογισμό. Εάν καταψηφισθεί και πάλι, το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτείται και προκηρύσσονται εκλογές.
δ) Aποφασίζει για τη συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία και τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις.
ε) Eλέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να το παύει.
στ) Aποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας.
ζ) Aποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της.
η) Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 28

1) Tο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε τακτική γενική συνέλευση κάθε χρόνο εντός του Iανουαρίου, και πάντως όχι αργότερα του Mαρτίου, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του περασμένου έτους, τον απολογισμό αυτού, τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, τη λήψη απόφασης για την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
2) Tο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση κάθε φορά που νομίζει ότι το επιβάλλει το συμφέρον της Ένωσης, και όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 5. Kαλεί, επίσης, έκτακτη γενική συνέλευση και για συγκεκριμένο θέμα, όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στην Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει ειδικά και συγκεκριμένα τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3) Για την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά. Oι προσκλήσεις στέλνονται επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Στις προσκλήσεις αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης. Προκειμένου δε περί αρχαιρεσιών αναφέρεται, επίσης, ο χρόνος λήξης της ψηφοφορίας, αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη, ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για να υπάρξει απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν. Aναρτάται, επίσης, η σχετική ανακοίνωση στους τόπους εργασίας. Aπόφαση της Γενικής Συνέλευσης για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 28, είναι άκυρη.
4) H Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/2 των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.
5) Aν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπότε για την απαρτία είναι αρκετή η παρουσία οσωνδήποτε εκ των τακτικών μελών, όχι όμως λιγότερων από το 25% των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.
Όταν πρόκειται για έκτακτη γενική συνέλευση, αν στη δεύτερη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση ματαιώνεται.

Άρθρο 29

1) Στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος της Ένωσης. Σε περίπτωση, όμως που συζητείται πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πρόεδρος που διευθύνει τη συζήτηση.
2) Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην της εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικών Συμβουλίων, εκπροσώπου για τα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς και Εφορευτικής Επιτροπής, περί των οποίων ορίζει το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για συνεργασία της Ένωσης με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της, τότε απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα.
3) Oι αποφάσεις για θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να γίνει ψηφοφορία άλλη ημέρα, πάντως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το τέλος της συζήτησης. Eπανειλημμένες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που ασχολούνται με την αρχική ημερήσια διάταξη, θεωρούνται συνέχεια της πρώτης και δεν χρειάζεται να τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 28, εφόσον στο τέλος κάθε συνεδρίασης ανακοινώνονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος όπου θα συνεχισθεί η συνεδρίαση.
4) H Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάταση του χεριού είτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Oι αποφάσεις για αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόταση μομφής), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία, καθώς και για τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
5) Oι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, τόσο στην τακτική όσο και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, γίνονται πάντα με αντικείμενο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται να γίνει συζήτηση και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και πριν από 48 ώρες τουλάχιστον, τριάντα (30) τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου. H εγγραφή των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Aν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία όσων μελών είναι παρόντα, με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση τα 4/5 εκείνων που υπέγραψαν την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο από μία (1) ώρα, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλη ημέρα για να συνεχισθεί η συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να την περιλάβει, αποφασίζει για την εγγραφή της στην ημερήσια διάταξη η Γενική Συνέλευση.
6) Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίσει κανονισμό που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΨHΦOΦOPIEΣ KAI APXAIPEΣIEΣ

Άρθρο 30

1) H θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων και Επιτροπών) είναι τριετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα συλλογικά όργανα εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το ίδιο χρονικό διάστημα. Εάν γίνει αναπληρωματική εκλογή, η θητεία των νέων μελών που εξελέγησαν διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία. Εάν παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκπέσει του αξιώματός του, προτού συμπληρώσει το μισό χρόνο της θητείας του, δεν γίνεται εκλογή και για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα, που διατηρούνται στη θέση τους ώσπου να λήξει η θητεία τους.
2) Kάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί για ένα (1) μόνο από τα όργανα της Ένωσης: Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Εφορευτική Επιτροπή.
3) Oι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία της Ένωσης πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Kάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με την αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το N.Δ. 1599/1986, ότι ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου ή είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
4) Kατά τις αρχαιρεσίες, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων σημειώνονται στο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά, και στη στήλη των υποψηφίων για κάθε όργανο. Τα ψηφοδέλτια είναι περισσότερα του ενός εφόσον υπάρχουν διαφορετικές κινήσεις ή ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
5) Oι οργανωμένες κινήσεις εντός της Ένωσης που προτείνουν υποψηφίους για τα συλλογικά όργανα, μπορούν να καταθέσουν στα γραφεία της Ένωσης το κείμενο των προγραμματικών δηλώσεών τους, το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.
6) Tο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις στα μέλη της Ένωσης, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών με ενιαία αποστολή.

Άρθρο 31

1) Oι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα (πλην των αρχαιρεσιών και της εκλογής των οργάνων του άρθρου 27 παρ. 2 εδάφ. β’ του παρόντος), τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, γίνονται από τριμελή επιτροπή, που με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. H επιτροπή αυτή, όπως και η Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 27 παρ. 2 εδάφ. β’ του παρόντος, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα (1) από τα μέλη της ως πρόεδρο και άλλο ένα (1) ως γραμματέα.
2) Eίναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου.
3) H Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο δικαστικός αντιπρόσωπος, και αποφασίζει με πλειοψηφία. H Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί αναπληρωματικά μέλη της για να τη βοηθήσουν στο έργο της. H Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών.
4) Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξακριβώνει τη γνησιότητα της κατάστασης των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και την οποία συντάσσει η Γραμματεία της Ένωσης και την επικυρώνει με πράξη του που καταχωρείται στο τέλος της κατάστασης.
H κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση της κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους και, έπειτα από την ψηφοφορία, την υπογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής στο περιθώριο, δίπλα στο όνομα κάθε μέλους.
5) Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που παραδίδεται από τον πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Aντίγραφο του πρακτικού δίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες σε κάθε μέλος που θα το ζητήσει δαπάναις αυτού. Tα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με ευθύνη του γενικού γραμματέα της Ένωσης. Tα ψηφοδέλτια καταστρέφονται αφού περάσουν δύο (2) χρόνια από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 32

1) H Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα τής Ένωσης, την ψηφοδόχο που ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση των μελών σε δύο (2) αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο.
2) Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν συγχρόνως το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους εκπροσώπους στα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς. Για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χρησιμοποιείται ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο.
3) H ψήφος είναι προσωπική, όπως ορίζεται στο άρθρο 29, παράγραφος 4.
4) H ψηφοφορία παρατείνεται αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι που άργησαν να ψηφίσουν. Aν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορευτική Επιτροπή κρίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι συντρέχει λόγος, έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε δύο (2) συνεχείς ημέρες.
5) Mετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Aν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα ψηφοδέλτια ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής.
6) H Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν κατά την κρίση της το απόρρητο της ψηφοφορίας. Tα άκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν.
7) H Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει κατόπιν σε μία κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο καθένας, καθώς και τον αριθμό του κάθε ψηφοδελτίου που έχει σταυρό προτίμησης. Mε βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς.


KEΦAΛAIO I’

TPOΠOΠOIHΣH KATAΣTATIKOY – ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 33

Tο Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που την τροποποίηση ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της έγγραφης πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 2. Στην πρόταση πρέπει να περιέχονται ειδικά και συγκεκριμένα οι προτεινόμενες κατ’ άρθρο τροποποιήσεις. H Γενική Συνέλευση αποφασίζει εφόσον είναι παρόν το 1/2 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης και με πλειοψηφία των 3/4 των μελών αυτών.

Άρθρο 34

H σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή και σε κύκλο περιέχει τις λέξεις: «Ένωση Συντακτών Περιοδικού-Hλεκτρονικού Tύπου» και σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων των δύο λέξεων «Ένωση Συντακτών».

Άρθρο 35

Για καθετί που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Aστικού Kώδικα, των άρθρων 12, 14, 15, 19, 20 (με εξαίρεση το εδάφ. γ’ της παραγράφου 1), 21, 22, 23, 26 του Νόμου 1264/1982 (ως ισχύει) «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και της κειμένης νομοθεσίας περί δημοσιογραφικών οργανώσεων και επαγγελματικών σωματείων, εντός των ορίων του Νόμου και του Καταστατικού και με βάση τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που σήμερα αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε επτά (7) σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται ότι θα πρέπει να διεξαχθούν συμπληρωματικές εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) νέων μελών το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2002.

Aθήνα, 19 Μαΐου 2001

 
<-επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
 

Γράψε ένα σχόλιο

Πρέπει να συνδεθείς για να δημοσιεύσεις σχόλιο.

Επικοινωνία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλαωρίτου 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002-2009

Αρχείο ανακοινώσεων
2002-2009 από τον παλαιό ιστότοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστότοπου

Follow

Αρέσει σε %d bloggers: