Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 24ωρη απεργία 5 Νοέμβρίου 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press New Sunshine Nova Sport-FM O.mind Option Press sport tv sunny channel sunny tv TCT Media three dee Tivo ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτη Γνώμη ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης Ανδρέας Καλομάρης άνεργοι ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απεργιακό δελτίο απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών απόφαση κόλαφος αργία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία γενική συνέλευση ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία Γραφεία Τύπου ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ Δημοτικά ΜΜΕ Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δίκη ΕΡΤ διόδια Δίφωνο ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εβδόμη Καβάλας εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. έκθεση φωτογραφίας εκλογές Έκτακτη Γ.Σ Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσκεψη επίσχεση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις καταψήφιση Κέρδος Κεφάλαιο κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Λυμπέρης μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά Ρ/Σ papper & 88.6 Ρ/Σ Δήμου Τρίπολης ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΜΜΕΛ ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση συνέλευση εργαζομένων συνταξιούχοι τεγόπουλος Τεχνικές Εκδόσεις Τηλεθεατής τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας Φύσσας ψήφισμα

Ετικέτες ‘καταγγελία’

Η ΕΣΠΗΤ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήραςΤο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ εκφρά­ζει τη δια­μαρ­τυ­ρία και κάθετη αντί­θεσή του για τη δημο­σί­ευση στο κυρια­κά­τικο πρω­το­σέ­λιδο της εφη­με­ρί­δας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», φωτο­γρα­φίας του δολο­φο­νη­μέ­νου Παύλου Φύσσα, λίγο πριν τις τελευ­ταίες του στιγ­μές.
Πρόκειται για κατά­φωρη και κατα­δι­κα­στέα παρα­βί­αση των κανό­νων δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γίας, στην οποία όλοι οι συνά­δελ­φοι πρέ­πει ενω­τικά και δυνα­μικά να αντι­τα­χθούμε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκε­κρι­μένη εφη­με­ρίδα παρα­βιά­ζει κάθε κανόνα δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γίας. Θυμί­ζουμε αμφι­λε­γό­μενα δημο­σιεύ­ματα της ίδιας εφη­με­ρί­δας στο πρό­σφατο παρελ­θόν, όπως την προ­βολή της νεο­να­ζι­στι­κής οργά­νω­σης εντάσ­σο­ντάς την σε ένα ιδιό­τυπο lifestyle, καθώς και τις καταγ­γε­λίες για στη­μένο ρεπορ­τάζ με ηλι­κιω­μένη συγ­γενή υπο­ψή­φιου βου­λευτή της ΧΑ, την οποία δήθεν προ­στά­τευαν έξω από ΑΤΜ τράπεζας.

ΟΙ Ομο­σπον­δίες και οι Ενώ­σεις καταγ­γέ­λουν στον εισαγ­γε­λέα του Αρείου Πάγου και το ΕΣΡ την Κυβέρνηση

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια των Ομο­σπον­διών και των συνερ­γα­ζο­μέ­νων Ενώ­σεων Τύπου απέ­στει­λαν σήμερα προς τον Εισαγ­γε­λέα του Αρείου Πάγου και προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Εθνι­κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης την ακό­λουθη καταγ­γε­λία:
«Σε συνέ­χεια των παρά­νο­μων μαζι­κών απο­λύ­σεων και του κλει­σί­μα­τος της ΕΡΤ από την Κυβέρ­νηση, τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια των Ενώ­σεων μας σας καταγ­γέλ­λουμε ότι, στο κανάλι 52 της Digea έχει ανέ­βει παρα­νό­μως σήμα, με μπά­ρες, λέγο­ντας ότι πρό­κει­ται για συχνό­τητα της ΝΕΡΙΤ, εται­ρίας την οποία η Κυβέρ­νηση προ­ο­ρί­ζει ως διά­δοχο της ΕΡΤ και η οποία νομικά δεν υφί­στα­ται.
Καταγ­γέλ­λουμε ως παρά­νομη αυτή την ενέρ­γεια της Κυβέρ­νη­σης, που απο­σκο­πεί να φέρει προ τετε­λε­σμέ­νων γεγο­νό­των τη Βουλή, το ΣτΕ και τον ελλη­νικό λαό και ζητάμε την άμεση παρέμ­βασή σας ώστε να στα­μα­τή­σουν οι παρά­νο­μες ενέρ­γειες σε βάρος της ΕΡΤ και των εργα­ζό­με­νων σε αυτή».

Για τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια

Καταγ­γε­λία για την χρήση βίας κατά των εργα­ζο­μέ­νων στα ναυ­πη­γεία Σκαραμαγκά

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

συνδετήρας
Εμείς οι εργα­ζό­με­νοι δημο­σιο­γρά­φοι έχουμε ζήσει και ζούμε καθη­με­ρινά το τι σημαί­νει να δου­λεύ­εις από το πρωί ως το βράδυ, να εισπράτ­τεις κού­φια λόγια και υπο­σχέ­σεις και τελικά να προ­σπα­θείς να ζήσεις με την οικο­γέ­νειά σου μήνες απλή­ρω­τος. Κατα­λα­βαί­νουμε, όσο λίγοι τι σημαί­νει για τους 450 εργα­ζό­με­νους του Σκαραμαγκά να είναι απλή­ρω­τοι για έξι μήνες.
Οι εργα­ζό­με­νοι διεκ­δί­κη­σαν δυνα­μικά το δίκιο τους «εισβάλ­λο­ντας» –όπως έσπευ­σαν να γρά­ψουν διά­φο­ροι πλη­ρω­μέ­νοι κον­δυ­λο­φό­ροι– το πρωί της Πέμπτης στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν κατά­ληψη στην είσοδο του Γενι­κού Επι­τε­λείου, φωνά­ζο­ντας «Φτάνει πια η κοροϊδία!».

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow