Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24ωρη απεργία 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας 6μερη απεργία AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 ART Publica Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press O.mind sosemme sport tv sunny channel sunny tv super league TCT Media three dee Tivo zougla ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτος ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας αναβολή πλειστηριασμού ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης άνεργοι αντιφασιστική διαδήλωση ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών αποτελέσματα έτους 2013 αποφάσεις ΓΣ απόφαση κόλαφος αργία αστυνομική βία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ δημοσιογραφική ταυτότητα Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δικαστική απόφαση δίκη ΕΡΤ διόδια διώξεις ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ Ε.Βερμισσώ εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. εκλογές Έκτακτη Γ.Σ έκτακτη γενική συνέλευση Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΟΔ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΣΡ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καθυστέρηση καταβολής επιδότησης ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις κατασταλτικοί μηχανισμοί καταψήφιση κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας Κυριακίδης Κυριακόπουλος ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Λυμπέρης Μεικτό Συμβούλιο Μέρκελ μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νέα στάση εργασίας νομικά οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ Παγκόσμια ημέρα κατά Φασισμού παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας παρουσίαση βιβλίου Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες Πολυτεχνείο ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση Συμπαράσταση σε καθηγητές συνέχεια απεργιακών κινητοποιήσεων συνταξιούχοι Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική Τηλεθεατής ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα τριμερής τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας φορολογικά ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ ψήφισμα ψήφισμα ΓΣ

Ετικέτες ‘απολύσεις’

Για τις νέες απο­λύ­σεις στις Αττι­κές Εκδόσεις

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Συλλογικές Συμβάσεις

ΑνακοίνωσηΤο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ καταγ­γέλ­λει την παρά­νομη, προ­κλη­τική και κατα­χρη­στική από­φαση της εργο­δο­σίας των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε. να προ­χω­ρή­σει άμεσα, χωρίς φραγ­μούς και ενδοια­σμούς, σε νέες απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι και χάρις στις –με την απειλή της από­λυ­σης– …θυσίες των εργα­ζο­μέ­νων, που δέχθη­καν ορι­ζό­ντιες περι­κο­πές 10% των απο­δο­χών τους, οι Αττι­κές Εκδό­σεις μεί­ω­σαν τις ζημιές τους από 1,3 εκατ. ευρώ το εννε­ά­μηνο Ιανουα­ρίου — Σεπτεμβρίου του 2010, σε μόλις 300.000 το αντί­στοιχο εννε­ά­μηνο του 2011 και παρ’ όλα αυτά η επι­χεί­ρηση προ­χώ­ρησε στην «ανα­νέ­ωση» της «συμ­φω­νίας» μεί­ω­σης των απο­δο­χών. Ταυτόχρονα, σύμ­φωνα με ανα­κοί­νωση της επι­χεί­ρη­σης στο Χρηματιστήριο, στις 19 Σεπτεμβρίου, προ­χώ­ρησε «στην ολο­κλή­ρωση της εξα­γο­ράς του συνό­λου των μετο­χών και εται­ρι­κών μερι­δίων, αντί­στοιχα (100%), των εται­ρειών Ανώ­νυμη Ραδιοφωνική Εται­ρεία ΛΑΜΨΗ ΑΕ και HRS Μονο­πρό­σωπη ΕΠΕ, οι οποίες λει­τουρ­γούν το ραδιο­φω­νικό σταθμό ΛΑΜΨΗ FM. Η εξα­γορά πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε ένα­ντι συνο­λι­κού τιμή­μα­τος 4.350.000 ευρώ, το οποίο κατα­βλή­θηκε στο σύνολό του, κατά την ημε­ρο­μη­νία εξαγοράς».

Καταγ­γε­λία για από­λυση μέλους

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Η αναλ­γη­σία και εργο­δο­τική αυθαι­ρε­σία δεν έχουν πλέον όρια και ηθι­κούς φραγ­μούς. H ΕΣΠΗΤ καταγ­γέλ­λει την από­λυση από το media2day συνα­δέλ­φου μέλους της πρό­σφατα, που αρνή­θηκε να συμπρά­ξει και αντι­στά­θηκε στην επι­χει­ρού­μενη κατάρ­γηση από την εργο­δο­σία της Συλλογικής Σύμβασης Εργα­σίας και την απο­τροπή δημιουρ­γίας απερ­γο­σπα­στι­κών μηχα­νι­σμών στα ειδη­σε­ο­γρα­φικά sites. Σημειώνεται ότι ο απο­λυ­μέ­νος συνά­δελ­φος είναι ΑΜΕΑ και ήθελε ένα χρόνο για να συνταξιοδοτηθεί.

Καταγ­γε­λία για παρά­νομη απόλυση

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Διασωματειακό

Ανακοίνωση Η Συντονιστική Επι­τροπή των Συνεργαζομένων Ενώ­σεων στον χώρο των ΜΜΕ καταγ­γέλ­λει την παρά­νομη από­λυση του συνα­δέλ­φου και εκλεγ­μέ­νου μέλους στο ΔΣ της ΠΟΕΠΤΥΜ, Βαγ­γέλη Παπαχρήστου από την εφη­με­ρίδα Ελευ­θε­ρο­τυ­πία. Οι νέες διώ­ξεις συν­δι­κα­λι­στών και η ποι­νι­κο­ποί­ηση του αγώνα μας απο­δει­κνύει την τρο­μο­κρα­τία που επι­χει­ρούν να περά­σουν στον χώρο μας σε συν­δυα­σμό με απο­λύ­σεις, μαύρη εργα­σία και διό­γκωση της ανερ­γίας οι εργοδότες.

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow