Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24ωρη απεργία 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας 6μερη απεργία AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 ART Publica Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press O.mind sosemme sport tv sunny channel sunny tv super league TCT Media three dee Tivo zougla ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτος ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας αναβολή πλειστηριασμού ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης άνεργοι αντιφασιστική διαδήλωση ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών αποτελέσματα έτους 2013 αποφάσεις ΓΣ απόφαση κόλαφος αργία αστυνομική βία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ δημοσιογραφική ταυτότητα Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δικαστική απόφαση δίκη ΕΡΤ διόδια διώξεις ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ Ε.Βερμισσώ εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. εκλογές Έκτακτη Γ.Σ έκτακτη γενική συνέλευση Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΟΔ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΣΡ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καθυστέρηση καταβολής επιδότησης ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις κατασταλτικοί μηχανισμοί καταψήφιση κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας Κυριακίδης Κυριακόπουλος ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Λυμπέρης Μεικτό Συμβούλιο Μέρκελ μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νέα στάση εργασίας νομικά οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ Παγκόσμια ημέρα κατά Φασισμού παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας παρουσίαση βιβλίου Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες Πολυτεχνείο ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση Συμπαράσταση σε καθηγητές συνέχεια απεργιακών κινητοποιήσεων συνταξιούχοι Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική Τηλεθεατής ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα τριμερής τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας φορολογικά ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ ψήφισμα ψήφισμα ΓΣ

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ — ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Νομικά θέματα

συνδετήραςΤο σύστημα υπο­λο­γι­σμού του Δώρου εορ­τών Χριστουγέννων καθο­ρί­ζε­ται πάγια σύμ­φωνα με τις δια­τά­ξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικο­νο­μι­κών και Εργα­σίας που εκδό­θηκε σε εκτέ­λεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80). Συγκεκριμένα στην ως άνω ΚΥΑ, προ­βλέ­πε­ται ότι:

·Προϋπόθεση κατα­βο­λής του επι­δό­μα­τος Χριστουγέννων 2012 είναι η ύπαρξη απα­σχο­λή­σεως (εργα­σια­κής σχέ­σεως) του μισθω­τού μέσα στο χρο­νικό διά­στημα από 1-5-2012 μέχρι 31-12-2012.
·Βάση υπο­λο­γι­σμού του δώρου απο­τε­λούν οι κατα­βαλ­λό­με­νες απο­δο­χές της 10ης Δεκεμ­βρίου 2012, συγκε­κρι­μέ­νης δηλαδή ημε­ρο­μη­νίας (ΑΠ 1485/07). Για τους μισθω­τούς των οποίων η σχέση εργα­σίας ελύθη προ της 10ης Δεκεμ­βρίου, λαμ­βά­νο­νται υπόψη οι απο­δο­χές της ημέ­ρας λύσεως της σχέ­σεως. Μετα­γε­νέ­στερη της ημε­ρο­μη­νίας αυτής αύξηση απο­δο­χών δεν λαμ­βά­νε­ται υπόψη.
·Η κατα­βολή του επι­δό­μα­τος Χριστουγέννων θα γίνει μέχρι της 21ης Δεκεμ­βρίου.
·Τα επι­δό­ματα εορ­τών δεν επι­τρέ­πε­ται να κατα­βλη­θούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
·Η ημε­ρο­μη­νία 31/12 απο­τε­λεί δήλη ημέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) είναι δε το απώ­τερο χρο­νικό σημείο κατα­βο­λής του δώρου.
·Για την καθυ­στέ­ρηση κατα­βο­λής του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θεω­ρεί­ται τακτική απο­δοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομο­λο­γία του Αρείου Πάγου επι­σύ­ρο­νται οι ποι­νι­κές κυρώ­σεις του ΑΝ. 690/45, όπως αντι­κα­τα­στά­θηκε με το αρ.8 παρ.1 του Ν. 2336/95.

Με βάση την προ­α­να­φε­ρό­μενη διά­ταξη, κάθε εργο­δό­της ή διευ­θυ­ντής ή επι­τε­τραμ­μέ­νος ή με οποιον­δή­ποτε τίτλο εκπρό­σω­πος οποιασ­δή­ποτε επι­χεί­ρη­σης, εκμε­τάλ­λευ­σης ή εργα­σίας, ο οποίος δεν κατα­βάλ­λει εμπρό­θε­σμα στους απα­σχο­λού­με­νους σε αυτόν τις οφει­λό­με­νες απο­δο­χές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμω­ρεί­ται κατό­πιν μηνύ­σεως των ενδια­φε­ρο­μέ­νων ή των οργά­νων του Υπουργείου Εργα­σίας (Σώμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σίας) ή της οικείας Αστυ­νο­μι­κής Αρχής ή της οικείας επαγ­γελ­μα­τι­κής οργά­νω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, με φυλά­κιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρη­μα­τική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπο­ρεί να ορί­ζε­ται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυ­στε­ρού­με­νου χρη­μα­τι­κού ποσού.

Η εκδί­καση των παρα­πάνω υπο­θέ­σεων γίνε­ται με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου, όπως προ­βλέ­πε­ται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί όσους συνα­δέλ­φους αντι­με­τω­πί­σουν θέμα μη κατα­βο­λής του δώρου Χριστουγέννων, σύμ­φωνα με τα ανω­τέρω, να επι­κοι­νω­νή­σουν άμεσα με τη Γραμ­μα­τεία της Ένωσης.

Για το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατάς

48ωρη απερ­γία στην ΕΡΤ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Απεργίες, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομο­σπον­δίας Ενώ­σεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) στο πλαί­σιο των επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων απερ­γιών που πραγ­μα­το­ποιού­νται στην ΕΡΤ, απο­φά­σισε ομό­φωνα τη συνέ­χιση των κινη­το­ποι­ή­σεων με 48ωρη απερ­γία για αύριο Τρίτη από τις 06.00 πμ έως την Πέμπτη 06.00.
Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται μέχρι την ικα­νο­ποί­ηση των αιτη­μά­των μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow