Αρχείο ετι­κε­τών

24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 24ωρη απεργία 5 Νοέμβρίου 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας 6μερη απεργία AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 ART Publica Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Flash96 IFJ Informer Motor Press New Sunshine Nova Sport-FM O.mind Option Press sosemme sport tv sunny tv super league TCT Media Tivo zougla ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτος ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ Αιολικά Νέα αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας αναβολή πλειστηριασμού ανακοίνωση συμπαράστασης Ανδρέας Καλομάρης άνεργοι αντιφασιστική διαδήλωση απεργιακές κινητοποιήσεις απεργιακό δελτίο απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών αποτελέσματα έτους 2013 αποφάσεις ΓΣ αστυνομική βία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία γενική συνέλευση ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος γραμματεία Γραφεία Τύπου ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ δημοσιογραφική ταυτότητα Δημοτικά ΜΜΕ Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία διαδίκτυο διάλεξη δικαστική απόφαση δίκη ΕΡΤ διόδια Δίφωνο διώξεις ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εβδόμη Καβάλας εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. έκθεση φωτογραφίας εκλογές έκτακτη γενική συνέλευση Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΟΔ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσκεψη ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΣΡ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία καθυστέρηση καταβολής επιδότησης καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασταλτικοί μηχανισμοί καταψήφιση Κέρδος Κεφάλαιο κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Κυριακόπουλος ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Λυμπέρης Μεικτό Συμβούλιο Μέρκελ μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νέα στάση εργασίας νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ ΟΜΤΒΧ Παγκόσμια ημέρα κατά Φασισμού παρουσίαση βιβλίου Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες Πολυτεχνείο ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής πρωτομαγιά Ρ/Σ papper & 88.6 Ρ/Σ Δήμου Τρίπολης ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας Συμπαράσταση σε καθηγητές συνέλευση εργαζομένων συνέχεια απεργιακών κινητοποιήσεων συνταξιούχοι τεγόπουλος Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική Τηλεθεατής τηλεοπτικούς σταθμούς Τηλέραμα Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών τριμερής τροπολογία Στουρνάρα φορολογικά Φύσσας ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ ψήφισμα ψήφισμα ΓΣ

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ — ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ — ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Νομικά θέματα

συνδετήραςΤο σύστημα υπο­λο­γι­σμού του Δώρου εορ­τών Χριστουγέννων καθο­ρί­ζε­ται πάγια σύμ­φωνα με τις δια­τά­ξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικο­νο­μι­κών και Εργα­σίας που εκδό­θηκε σε εκτέ­λεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80). Συγκεκριμένα στην ως άνω ΚΥΑ, προ­βλέ­πε­ται ότι:

·Προϋπόθεση κατα­βο­λής του επι­δό­μα­τος Χριστουγέννων 2012 είναι η ύπαρξη απα­σχο­λή­σεως (εργα­σια­κής σχέ­σεως) του μισθω­τού μέσα στο χρο­νικό διά­στημα από 1-5-2012 μέχρι 31-12-2012.
·Βάση υπο­λο­γι­σμού του δώρου απο­τε­λούν οι κατα­βαλ­λό­με­νες απο­δο­χές της 10ης Δεκεμ­βρίου 2012, συγκε­κρι­μέ­νης δηλαδή ημε­ρο­μη­νίας (ΑΠ 1485/07). Για τους μισθω­τούς των οποίων η σχέση εργα­σίας ελύθη προ της 10ης Δεκεμ­βρίου, λαμ­βά­νο­νται υπόψη οι απο­δο­χές της ημέ­ρας λύσεως της σχέ­σεως. Μετα­γε­νέ­στερη της ημε­ρο­μη­νίας αυτής αύξηση απο­δο­χών δεν λαμ­βά­νε­ται υπόψη.
·Η κατα­βολή του επι­δό­μα­τος Χριστουγέννων θα γίνει μέχρι της 21ης Δεκεμ­βρίου.
·Τα επι­δό­ματα εορ­τών δεν επι­τρέ­πε­ται να κατα­βλη­θούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
·Η ημε­ρο­μη­νία 31/12 απο­τε­λεί δήλη ημέρα (ΑΠ 40/2002 Ολ.) είναι δε το απώ­τερο χρο­νικό σημείο κατα­βο­λής του δώρου.
·Για την καθυ­στέ­ρηση κατα­βο­λής του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θεω­ρεί­ται τακτική απο­δοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομο­λο­γία του Αρείου Πάγου επι­σύ­ρο­νται οι ποι­νι­κές κυρώ­σεις του ΑΝ. 690/45, όπως αντι­κα­τα­στά­θηκε με το αρ.8 παρ.1 του Ν. 2336/95.

Με βάση την προ­α­να­φε­ρό­μενη διά­ταξη, κάθε εργο­δό­της ή διευ­θυ­ντής ή επι­τε­τραμ­μέ­νος ή με οποιον­δή­ποτε τίτλο εκπρό­σω­πος οποιασ­δή­ποτε επι­χεί­ρη­σης, εκμε­τάλ­λευ­σης ή εργα­σίας, ο οποίος δεν κατα­βάλ­λει εμπρό­θε­σμα στους απα­σχο­λού­με­νους σε αυτόν τις οφει­λό­με­νες απο­δο­χές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμω­ρεί­ται κατό­πιν μηνύ­σεως των ενδια­φε­ρο­μέ­νων ή των οργά­νων του Υπουργείου Εργα­σίας (Σώμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σίας) ή της οικείας Αστυ­νο­μι­κής Αρχής ή της οικείας επαγ­γελ­μα­τι­κής οργά­νω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, με φυλά­κιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρη­μα­τική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπο­ρεί να ορί­ζε­ται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυ­στε­ρού­με­νου χρη­μα­τι­κού ποσού.

Η εκδί­καση των παρα­πάνω υπο­θέ­σεων γίνε­ται με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου, όπως προ­βλέ­πε­ται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί όσους συνα­δέλ­φους αντι­με­τω­πί­σουν θέμα μη κατα­βο­λής του δώρου Χριστουγέννων, σύμ­φωνα με τα ανω­τέρω, να επι­κοι­νω­νή­σουν άμεσα με τη Γραμ­μα­τεία της Ένωσης.

Για το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατάς

Θετική δικα­στική από­φαση για τους συνα­δέλ­φους των εκδό­σεων ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, Νομικά θέματα

συνδετήραςΤο Ειρη­νο­δι­κείο Κορω­πίου έκανε χθες Τετάρτη 31-10-2012 δεκτό το αίτημα των 71 εργα­ζο­μέ­νων στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.» που με πρω­το­βου­λία και στή­ριξη της ΕΣΠΗΤ είχαν κατα­θέ­σει αίτημα για χορή­γηση Προσωρινής Δια­τα­γής για τη μη μετα­βολή της νομι­κής και πραγ­μα­τι­κής κατά­στα­σης της εται­ρείας λόγω του ότι εται­ρεία τους οφεί­λει δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές από τον Ιού­λιο του 2012 μέχρι και σήμερα.

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow